Algemene richtlijnen anesthesie, lees er hier alles over!

Wat betekent anesthesie?

Het woord “anesthesie” betekent “ongevoeligheid voor gewaarwording”. Een algemene anesthesie maakt u bewusteloos en ongevoelig voor pijn. Er worden geneesmiddelen gebruikt die inwerken op de hersenen. Deze middelen worden via een ader of een masker toegediend. Tijdens deze kunstmatige slaap observeert, bewaakt en ondersteunt de anesthesist de vitale lichaamsfuncties. Hiervoor beschikt hij over controleapparatuur en een beademingstoestel. Na de verdoving wordt u naar de ontwaakruimte gebracht voor verdere opvolging.

De pre-anesthetische evaluatie

De pre-anesthetische evaluatie is zeer belangrijk. Het laat toe de risico’s die aan elke ingreep verbonden zijn, in te schatten. We verzoeken u, de vragen die u gesteld worden juist te beantwoorden. Het gaat immers om uw veiligheid. Veel aandacht zal besteed worden aan de geneesmiddelen die u inneemt. Zelfs een aspirientje tegen de hoofdpijn, ingenomen enkele dagen voor de ingreep, kan belangrijk zijn. U heeft een consultatie met de anesthesist voor de ingreep.

Nadelen en mogelijke complicaties

Allergieën: tijdens de verdoving en chirurgische ingreep komt de patiënt in contact met allerhande stoffen die vreemd zijn aan zijn lichaam. Sommige patiënten kunnen hiervoor allergisch zijn zonder het zelf te weten en er al dan niet hevig op reageren. Deze reacties kunnen gaan van huiduitslag tot ernstige bloeddrukval en ademhalingsproblemen. Patiënten met gekende allergieën moeten hun anesthesist hierover inlichten voor de ingreep.

Misselijkheid en braken kunnen optreden na een ingreep. Er kan medicatie toegediend worden om deze neveneffecten te verminderen.

Postoperatieve pijn: er bestaan heel wat technieken om deze pijn te verminderen. Uw anesthesist zal u hieromtrent inlichten om u zo goed mogelijk te helpen.

Heesheid: tijdens een algemene verdoving brengt men dikwijls een buisje aan tussen de stembanden om de toevoer van zuurstof naar de longen te verzekeren. Hiervan kan men gedurende enkele dagen hees zijn.

Geheugen- en concentratiestoornissen, moeheid: na de ingreep kan het geheugen verstoord zijn.

Bewustzijnsstoornissen: anesthetica hebben een relatief korte werkingsduur. Middelen tegen de pijn en tegen de angst werken veel langer. Tot 24 uur na de verdoving mag u daarom geen gevaarlijk werk verrichten of belangrijke beslissingen nemen. Gebruik van alcohol is niet toegelaten. Normaal gezien kan u daags nadien terug met de wagen rijden.

Ernstige complicaties: ook al is de anesthesie vandaag zeer veilig, toch bestaat er een reëel en onvoorspelbaar gevaar voor ernstige complicaties. Zij komen echter uitzonderlijk voor. Minder ernstige complicaties kunnen frequenter optreden. Uw anesthesist zal u hieromtrent inlichten.

Maak een afspraak met Dr. Wim Danau

Contacteer Dr. Wim Danau hier om een afspraak te maken. Samen kunnen jullie uw wensen en de mogelijkheden bespreken in alle discretie.