Disclaimer

Kliniek Dr. Danau; gevestigd te Wolsemstraat 80, 1700 Dilbeek, België; verleent u hierbij toegang tot danau.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Kliniek Dr. Danau behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op danau.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van Kliniek Dr. Danau.

Beperkte aansprakelijkheid

Kliniek Dr. Danau spant zich in om de inhoud van danau.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op danau.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kliniek Dr. Danau.

In het bijzonder zijn alle prijzen op danau.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op danau.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kliniek Dr. Danau nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kliniek Dr. Danau. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kliniek Dr. Danau, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Maak een afspraak met Dr. Wim Danau

Contacteer Dr. Wim Danau hier om een afspraak te maken. Samen kunnen jullie uw wensen en de mogelijkheden bespreken in alle discretie.