Roken veroudert het gelaat

Roken veroudert het gelaat

Uit een Amerikaans onderzoek bij tweelingen is gebleken dat door roken het gelaat sneller veroudert. Dat is het meest opvallend in het middelste en onderste derde van de gelaatstrekken. Meer rimpels en huidverslapping door roken In deze studie werden tweelingen onderzocht waarvan slechts een van hen rookte of waarvan een minstens 5 jaar langer rookte dan de andere. Op basis van professionele foto’s werden de kenmerken van hun gelaat dan vergeleken. De scores van de rokende tweelinghelften waren in vergelijking met hun niet-rokende tweelinghelften slechter voor: overtollige huid van het bovenste ooglid, zakjes onder het onderste ooglid, uitgezakte wangen, vouw tussen neushoek en bovenlip, rimpels in de bovenlip en onderlip. Een verschil in te sterke pigmentatie van het onderste ooglid was net niet significant. Er waren geen statistisch significante verschillen wat betreft rimpels op het voorhoofd of boven de neuswortel en voor kraaienrimpeltjes of diepere lijnen op de onderlip. Bij de tweelingen waarvan een helft langer dan 5 jaar rookte dan de andere helft waren de scores bij de rokers slechter voor zakjes onder de onderste oogleden, uitgezakte wangen en […]